Orokorra
Lehenengo Ikaslea
ee/hh/uuuu formatuan.Legezko ordezkariaPDF, JPG eta PNG formatuak soilik onartzen dira, 4Mb-eko mugarekin.

Bigarren Ikaslea
ee/hh/uuuu formatuan.Legezko ordezkariaPDF, JPG eta PNG formatuak soilik onartzen dira, 4Mb-eko mugarekin.

Irakaslea

Bete tarte hau bideoa sortzeko irakasleren baten laguntza jaso baduzue