Hi poden participar els alumnes de formació professional?

Els alumnes de FP bàsica o de cicles mitjans sí poden participar-hi. És, a tots els efectes, ensenyament secundari. Però els cicles formatius superiors són educació terciària i, per tant, queden fora de la secundària. En certa manera són equivalents a l’educació universitària. Per això, no hi poden participar estudiants de cicles superiors.

Quin ha de ser el tema dels vídeos? Han de tenir un to divertit?

La clau és la creativitat. Ens interessa que es posi en joc la imaginació i la creativitat, que es facin coses inesperades, diferents. Poden ser divertits o no, el que importa és l’altre aspecte. Podria ser una pràctica, sempre que el resultat sigui una creació original, diferent, imaginativa…

Poden col·laborar alumnes de diferents centres en un mateix equip?

En principi, a les bases no s’especifica que necessàriament hagin de ser del mateix centre. Per la qual cosa, la col·laboració és possible; l’únic requisit és que el grup no estigui format per més de 3 integrants.

Es pot presentar més d’un vídeo?

No, els participants només poden presentar un únic vídeo.

Si es fa el vídeo en anglès, ha de tenir subtítols en espanyol?

Els vídeos es poden editar en qualsevol dels idiomes indicats a les bases (espanyol, basc, català, gallec o anglès). Sigui quina sigui la llengua, no cal incloure-hi subtítols, llevat que així ho vulguin fer els autors.

Es poden fer vídeos sobre divulgació matemàtica?

Sí, és clar. Tant el format com els temes que es volen tractar als vídeos són lliures. Per tant, el treball pot versar sobre qualsevol matèria de ciència i tecnologia.

Podem incloure presentacions o eines com ara PowerPoint al vídeo?

El format és lliure i és possible utilitzar material de presentació addicional.

Els vídeos han de seguir unes pautes d’edició determinades?

L’edició, el format i el tema dels vídeos són lliures. Els vídeos es poden fer de maneres molt diverses, poden consistir en una concatenació d’imatges vinculades per un guió únic, en una presentació oral, en un diàleg entre dues o més persones… Les claus i pautes del vídeo queden en mans de l’autor.

S’hi pot participar des d’altres països?

La participació no està limitada, però la concessió dels premis sí, perquè el pressupost del concurs no permet fer front a desplaçaments des de fora de la Península Ibèrica, les Illes Canàries, les Illes Balears o les àrees pròximes al País Basc. Tampoc no es podran enviar els premis. Per tant, es pot participar i, en cas de resultar guanyadors els participants d’altres països, es faria públic el nom de la persona o de l’equip premiat a l’esdeveniment Naukas Bilbao, però no portaria premi aparellat.

És obligatori el permís dels pares per participar-hi?

Els participants han de tenir l’aprovació dels seus pares o tutors legals per participar al concurs. I, en cas que la seva imatge surti als vídeos, quan facin la inscripció per participar al concurs hauran d’adjuntar un document escrit en el qual els pares o tutors legals donin permís perquè la imatge surti al vídeo.

Contacta’ns

Tens algun dubte o consulta? Escriu-nos un missatge amb allò que vulguis aclarir.

Contacta’ns