Que é Ciencia Clip?

Ciencia Clip é un concurso de vídeos divulgativos de ciencia deseñados, producidos e protagonizados por estudantes de Educación Secundaria. O seu obxectivo é fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía e ofrecerlle á xente nova unha oportunidade para exercitar a súa creatividade. Como? Empregando as ferramentas que lles son máis familiares, as que fornece Internet.

Quen pode participar?

Estudantes da ESO, Bacharelato e o ciclo básico e medio de FP que conten coa aprobación dos seus pais ou titores.

Poderán participar alumnas e alumnos de calquera país, mais no caso de resultaren gañadores participantes de fóra da Península Ibérica, Baleares ou Canarias, a organización non se fai cargo dos gastos das viaxes. Nese caso faríase público o nome da persoa ou equipo premiado no evento Naukas Bilbao, mais non levaría premio aparellado.

Como se pode participar?

Poderase participar de dúas maneiras: de forma individual ou en equipo. Os equipos non poderán estar formados por máis de tres membros. Cada alumno/a pode participar cun único vídeo.

Cales son as categorías e modalidades?

Hai tres categorías:

 • S: Estudantes de 1.º e 2.º da ESO
 • M: Estudantes de 3.º e 4.º da ESO e ciclo básico de FP
 • L: Estudantes de Bacharelato e ciclo medio de FP

E dúas modalidades:

 • Youtuber
 • Animación

Que características teñen que cumprir os vídeos?

O formato e o tema do vídeo son libres. Deben ter unha duración de entre tres e cinco minutos. Pódese gravar en calquera das linguas oficiais do Estado español ou en inglés. Se os alumnos/as son protagonistas dos vídeos, deberán achegar, xunto coa inscrición no concurso, o permiso escrito dos pais ou titores para que a súa imaxe apareza no vídeo.

Non se admitirán os vídeos que:

 • Violen dereitos de propiedade industrial ou intelectual de terceiros.
 • Reproduzan imaxes recoñecibles de terceiras persoas sen o seu consentimento.
 • Sexan de mal gusto ou ofensivas, segundo o criterio dos organizadores.
 • Infrinxan a lexislación vixente.
 • Amosen contido sexual ou espidos.
 • Conteñan reivindicacións políticas, manifestacións relixiosas ou dean mostras de racismo.
 • Atenten contra a protección da infancia, a xuventude e a muller, o dereito ao honor e a dignidade das persoas.
 • Invadan ou lesionen a intimidade de terceiros.
 • Amosen, induzan, inciten ou promovan calquera tipo de actuacións delituosas, denigrantes ou violentas.
 • Conteñan virus ou calquera outro código informático, arquivo ou programa deseñado para interromper, destruír ou limitar, ou de calquera modo, afectar ao funcionamento de calquera software, hardware ou equipo de telecomunicacións.

Cales son os pasos que se deben seguir?

Son tres pasos sinxelos: gravar o vídeo, subilo a YouTube ou Vimeo e, por último, inscribirse no concurso.

Cando hai que entregar os vídeos?

A data de inscrición e a entrega dos vídeos comeza o 11 de febreiro e finaliza o 14 de abril.

Como é o proceso de selección dos gañadores?

Os vídeos que cumpran as bases da convocatoria colgaranse na páxina web entre o 29 de abril e o 24 de maio; e posteriormente, do 27 de maio ao 17 de xuño abrirase un período de votación aberta. O número de votos dos vídeos formará un terzo dos criterios de valoración do xurado.

Como é o proceso de selección?

El jurado tendrá en cuenta los votos recibidos por el vídeo y valorará la creatividad, originalidad, claridad y ritmo de la exposición así como la dificultad y calidad del contenido científico.

Quen é o xurado?

O xurado estará formado por membros da Cátedra de Cultura Científica da UPV/EHU, membros de Naukas, membros de Big Van e Scenio. Do 18 de xuño ao 18 de xullo o xurado deliberará ata conformar a listaxe de gañadores e o 22 de xullo publicaranse os gañadores de cada unha das categorías e modalidades.

Que se vai valorar nos vídeos?

O xurado terá en conta os votos recibidos polo vídeo e valorará a creatividade, orixinalidade, claridade e ritmo da exposición, así como a dificultade e a calidade do contido científico.

Cantos premios se van dar?

Haberá un total de oito premios. Os seis primeiros premios, un por categoría (S, M e L) e por modalidade (youtuber e animación), para os mellores vídeos de cada categoría en cada modalidade. Ademais o xurado outorgará dous premios especiais máis: un para o vídeo mellor valorado de todos e un segundo premio especial para o mellor traballo desenvolvido por estudantes estranxeiros.

O xurado poderá declarar deserto calquera premio de estimar que os vídeos presentados non reúnen as calidades suficientes ou que carecen da calidade e do rigor axeitados.

Cales son os premios?

Os gañadores de calquera das dúas modalidades, youtuber ou animación, que presenten o vídeo de xeito individual, recibirán un kit completo para a construción e manexo dun robot-dron Erle Spider, así coma unha viaxe e estancia de hotel para o gañador e dous adultos acompañantes (pais ou profesores do estudante) para asistir á sesión do sábado de Naukas Bilbao 2019.

Os gañadores de calquera das dúas modalidades, youtuber u animación, que presenten o vídeo en equipo, recibirán unha viaxe e estancia de hotel para todos os integrantes do equipo e para catro adultos acompañantes (pais ou profesores dos integrantes do equipo) para asistir á sesión do sábado de Naukas Bilbao 2019.

Primeiro premio especial do xurado ao mellor vídeo: unha visita ao CERN, en Xenebra, para un máximo de catro persoas, entre as que unha delas, de ser o caso, será o profesor que asesorara os estudantes para se presentaren ao concurso.

Segundo premio especial do xurado ao mellor traballo de alumnado estranxeiro: un diploma acreditativo, un feixe de libros e camisetas de Naukas.

Cando terá lugar a entrega dos premios?

O 21 de setembro celebrarase a entrega dos premios e anunciarase o gañador do premio especial do xurado no evento Naukas 19 en Bilbao.

Onde hai que acudir en caso de ter algunha dúbida?

Para aclarar dúbidas ou pedir máis información, deberase escribir unha mensaxe de correo ao seguinte enderezo: cienciaclip@gmail.com